Boris Malčić je rođen u Banjaluci gdje je završio B.Sc. i M.Sc. studije iz oblasti elektronike i telekomunikacija na Elektrotehničkom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na istom Fakultetu je zaposlen i održava vježbe iz predmeta: Osnovi radarskih sistema, Osnovi komunikacija i teorija informacija, Mobilni radio sistemi, Antene i prostiranje radio-talasa, Telekomunikacioni sistemi, Radio komunikacije, Mikrotalasna tehnika i po potrebi na drugim predmetima.


© Katedra za telekomunikacije | Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Banjoj Luci | 2018