Mladen Veletić je bio najbolji student u svojoj generaciji i dobitnik raznih nagrada i priznanja. Takođe je zaposlen kao post-doktorant na istraživačkom radu u NTNU.


© Katedra za telekomunikacije | Elektrotehnički fakultet | Univerzitet u Banjoj Luci | 2018