Istorijat

Katedra za telekomunikacije je formirana 1962. godine, osnivanjem redovnog studija elektrotehnike u okviru Tehnickog fakulteta u Banjoj Luci, kada je upisana i prva generacija studenata na Odsjeku za elektroniku i telekomunikacije. Veoma znacajan doprinos u pocetnoj fazi razvoja Katedre dali su prof. dr Aleksandar Damjanovic, prof. dr Tomislav Tomic, prof. dr Georgije Lukatela, prof. dr Milan D. Savic, prof. dr Ilija Stojanovic i prof. dr Velimir Jovanovic. Poseban znacaj razvoju Katedre je dao prof. dr Đemal Kolonic, najbolji student prve generacije (1962. godine) studija elektronike i telekomunikacija i prvi diplomirani inženjer tadašnjeg Tehnickog fakulteta u Banjoj Luci. Prof. dr Đemal Kolonic je bio zaposlen na Katedri od 1966. godine, prvo u zvanju asistenta, od 1974. u zvanju docenta, a od 1984. u zvanju profesora. Osim što je bio dugogodišnji šef Katedre za telekomunikacije, bio je u po dva mandata prodekan i dekan Elektrotehnickog fakulteta.

U realizaciji nastavnih i naucnoistraživackih aktivnosti na Katedri u pocetnom periodu njenog rada je od posebog znacaja bila saradnja sa Elektrotehnickim fakultetom u Beogradu i Elektrotehnickim fakultetom u Zagrebu, a kasnije i sa Elektronskim fakultetom u Nišu i Fakultetom tehnickih nauka u Novom Sadu.

Razvoj telekomunikacionih tehnologija ima suštinski znacaj za progres svakog društva, jer su audio-vizuelne komunikacije zasnovane na postojanju telekomunikacionih mreža i sistema.

Mogucnost umrežavanja opreme i uredaja, kao i citav niz novih bežicnih tehnologija znacajno je unaprijedio tradicionalne vidove ljudske komunikacije. Aktivnosti Katedre za telekomunikacije, pored obrazovnih u okviru realizovanja nastave na I, II i III ciklusu studija, obuhvataju i istraživanja u širokoj oblasti žicnih i bežicnih telekomunikacionih tehnologija. Sadržaji predmeta i nastavni proces su prilagodeni potrebama telekomunikacionog tržišta za užim specijalnostima i razlicitim interesovanjima buducih inženjera. Fokus obrazovnih i istraživackih aktivnosti Katedre predstavljaju mrežne arhitekture i komunikacioni protokoli bazirani na IP (Internet Protocol) tehnologijama, bežicne senzorske mreže i Internet of Things (IoT) primjene, tehnike mobilnog pozicioniranja, projektovanje i implementacija radio-frekvencijskih (RF) kola i sistema, planiranje i optimizacija radio-mreža, elektroakustika i obrada audio-signala i dr.

Clanovi Katedre ucestvuju u znacajnom broju domacih i medunarodnih naucnoistraživackih projekta, a ostvarena je i znacajna saradnja sa privrednim i industrijskim partnerima.

Aktivnosti Katedre

Pored obrazovnih, aktivnosti Katedre obuhvataju i istraživanja u oblastima:

 • konvencionalnih žicnih i bežicnih telekomunikacija,
 • bežicnih komunikacionih sistema naredne generacije,
 • pozicioniranja u bežicnim telekomunikacinim mrežama,
 • govornih komunikacija (prepoznavanje i sinteza govora),
 • nano-scale i molekularnih komunikacija,
 • senzorskih mreža i Internet of Things (IoT) protokola i aplikacija.

Funkciju šefa Katedre, u trecem mandatu, obavlja dr Gordana Gardaševic, redovni profesor.

U okviru Katedre za telekomunikacije postoje tri laboratorije: Laboratorija za telekomunikacije, Laboratorija za radio-komunikacije i Laboratorija za elektroakustiku i audio-tehniku.

Nastavnici i saradnici koji su u proteklom periodu dali doprinos radu Katedre su:

 • - prof. dr. Miroslav Bobrek,
 • - prof. dr. Zoran Bojkovic,
 • - prof. dr. Aleksandar Damjanovic,
 • - prof. dr. Dušan Drajic,
 • - prof. dr. Nataša Gospic,
 • - prof. dr. Milojko Jevtovic,
 • - prof. dr. Velimir Jovanovic,
 • - prof. dr. Đemal Kolonic,
 • - prof. dr. Georgije Lukatela,
 • - prof. dr. Bratislav Milovanovic,
 • - prof. dr. Borislav Modlic,
 • - prof. dr. Grozdan Petrovi,
 • - prof. dr. Zoran Petrovic,
 • - prof. dr. Radojka Praštalo,
 • - prof. dr. Milan D. Savic,
 • - prof. dr. Antun Sertic,
 • - prof. dr. Ilija Stojanovic,
 • - prof. dr. Emil Šecerov,
 • - prof. dr. Vojin Šenk,
 • - prof. dr. Milan Šunjevaric,
 • - prof. dr. Branislav Todorovic,
 • - prof. dr. Tomislav Tomic,
 • - prof. dr. Zvonimir Vukovic,
 • - prof. dr. Bratislav Milovanovic,
 • - prof. dr. Branka Zovko,
 • - prof. dr. Željko Jungic,
 • - prof. dr. Radmila Vukic,
 • - mr Vinko Bogdan,
 • - mr Dijana Iliševic,
 • - Nebojša Maletic, ma,
 • - mr Petar Mededovic,
 • - mr Božidar Janackovic,
 • - mr Predrag Popovic,
 • - mr Rajko Popovic,
 • - mr Branislav Santrac,
 • - dipl.inž.el. Ostoja Cenic, i
 • - dipl.inž.el. Dejan Đukic.

Honorarno angažovani nastavnici i saradnici:

 • 1. Dr. Vlado Delic, redovni profesor,
 • 2. Dr. Jugoslav Jokovic,docent,
 • 3. Dr. Mladen Veletic, docent,
 • 4. Milica Lekic, ma, viši asistent, i
 • 5. dipl.inž.el. Milana Gluvic.

Aktuelni nastavnici i saradnici:

 • 1. Dr. Gordana Gardaševic, redovni profesor i šef Katedre,
 • 2. Dr. Slavko Šajic, vandredni profesor,
 • 3. Dr. Jovan Galic, docent,
 • 4. Boris Malcic, ma, viši asistent,
 • 5. dipl.inž.el. Milan Mladjen, asistent.